Isophya costata - magyar tarsza
Brunner v. Wattenwyl, 1878

Jellegek: Nagy termetű, erőteljes faj (♂ 19-24 mm, ♀ 22-26 mm). A két szem közötti távolság (a fastigium) nagyobb, mint a többi fajnál. A hím szárnya kb. olyan hosszú, mint a torpajzs. A torpajzs második fele hátrafelé kiszélesedik. A hím cercusa vékony és hosszú, a csúcsi harmadban befelé görbül. A tojócső 14-16 mm hosszú.
Hasonló faj: a többi Isophya faj
Imágó: máj. – júl.
Hang:
Éneke erősebb a többi tarszáénál. Magányos syllabusok, néha syllabus-csoportok, melyek 2-3 másodperces szünetekkel követik egymást.

forrás: Orthoptera Species File, lab recording, 22°C

Élőhely és életmód: 
Löszgyepek, sztyeprétek, kaszálórétek, mezsgyék. Az alacsonyabb vegetációt kedveli.
Elterjedés:
Posztglaciális sztyep-reliktum. Bakony, Balaton-felvidék, Budai-hg., Bükk, Mecsek, Villányi-hg., DK-Alföld (Mártély), Mezőföld, Kisalföld (Fertőmellék). Populációi igen izoláltak.
Egyéb: Fokozottan védett kárpát-medencei endemizmus.

Isophya costata, hím
(Szerző: Ambrus András, forrás: ízeltlábúak.hu, CC BY 4.0)

Isophya costata, nőstény
(Szerző: Balogh Diána, forrás: ízeltlábúak.hu, CC BY 4.0)