Isophya modesta - szerény tarsza
Frivaldszky, 1867

Jellegek: Az egyik legnagyobb termetű (23-27 mm) tarsza fajunk. A hím szárnya kissé hosszabb, mint a torpajzs, mindkét szárnyon vese-alakú barna folt látható. A szubgenitális lemez vége mélyen bevágott. A tojócső viszonylag hosszú (15-18 mm) és erősebben hajlott, mint az I. costata-nál.
Hasonló faj: a többi Isophya faj
Imágó: máj. – júl.
Hang:
Igen jellegzetes éneke két részből áll: először egy rövid magányos és erőteljes syllabust hallat, ezt követi 4-8 másodperc után egy halkabb syllabus-sorozat, mely egy öreg ajtó nyikorgására emlékeztet. Csak ritkán énekel, ezért nehéz felfedezni. A frekvenciamaximum 10 és 20 kHz között van.
Élőhely és életmód:  Száraz lejtőgyepekben, az alacsonyabb gyepszintben él.
Elterjedés:
Mecsek, Villányi-hg., Somló, Bp. (Hármashatárhegy), Mátra, Bükk (Bélkő). Illír faj. Posztglaciális sztyep-reliktum.
Egyéb: Védett faj.

Isophya modesta, hím
(Szerző: Vlad Proklov, forrás: flickr.com, CC BY NC 2.0)