Collection of sources

The list below contains a growing number of scientific papers on the Hungarian Orthoptera fauna. Most files will open in a new window of the browser immediately, but some larger files are only accessible through a Google Drive map.
In the case you have access to a relevant paper, poster or other kind of material I would be really grateful to receive it from you through info_at_orthoptera.hu. Feel free to ask questions as well.

 1. Ambrus A. & Kenyeres Z. (2016) Indikátor lepke- és egyenesszárnyú-fajok megőrzése az erdőkhöz kötődő tartósan fátlan élőhelyeken
 2. Aradi M. (1955) A Kis-Alföld Orthoptera faunájáról (Orhtoptera – Saltatoria)
 3. Bauer N. & Kenyeres Z.(2007) Seasonal changes of microclimatic conditions in grasslands and its influence on orthopteran assemblages
 4. Bauer N. et al. (2002) A Saga pedo Pallas a Kárpát-medencében – áttekintés, új adatokkal
 5. Bíró L. (2008) Az erdei tücsök (Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)) perifériás előfordulása Magyarországon
 6. Csóka et al. (2010) Állatvilág – Gerinctelenek. Biodiversity of the Carpathian Basin
 7. Erdélyi A. et al. (2017) The Orthoptera fauna of Börzsöny Mountains, Hungary
 8. Erdős L. et al. (2021) A sisakos sáska újabb adatai a Dél-Dunántúlon
 9. Forró L. (ed.) (1997) Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak. in Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer V.
 10. Frivaldszky J. (1867) A magyarországi egyenesröpüek magánrajza
 11. Gallé L. & Gausz J. (1968) Data for knowledge the entomology of the Upper-Tisza district (Orthopteroidea and Formicoidea)
 12. Garai A. (2002) A keleti pókszöcske Poecilimon intermedius Fieber, 1853 (Ensifera Tettigoniidae) előfordulása a Sajó-völgyben
 13. Gausz J. (1969) Faunistical and ecological investigations of Orthoptera in the region of the Middle-Tisza (Kisköre)
 14. Gausz J. (1970) Faunistical and ecological observations on the Orthoptera fauna of the Hungarian Plain
 15. Heller, K.-G. et al. (1998) Check-List of European Orthoptera
 16. Heller, K.-G. et al. (2004) The Isophya species of Central and Western Europe (Orthoptera Tettigonioidea Phaneropteridae)
 17. Hochkirch, A. et al. (2016) European Red List of Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets
 18. Kelemen P. et al. (2011) Mikrodomborzat és mikroklíma hatása egyenesszárnyú közösségek szerkezetére heteromorf homoki élőhelyen
 19. Kenyeres Z. & Bauer N. (2000) Egyenesszárnyú (Orthopteroidea Saltatoria) kutatás a Balaton-felvidéken
 20. Kenyeres Z. & Bauer N. (2001) A farkos lombszöcske [Tettigonia caudata (Charpentier, 1845)] (Saltatoria Tettigoniidae) előfordulása a Bakonyban
 21. Kenyeres Z. & Cservenka J. (2014) Effects of Climate Change and Various Grassland Management Practices on Grasshopper (Orhtoptera) Assemblages
 22. Kenyeres Z. & Rácz I.A. (2011) A Bakonyi Természettudományi Múzeum egyenesszárnyú (Orthoptera) gyűjteménye
 23. Kenyeres Z. & Rácz I.A. (2012) Small scale ecological zoogeographic methods in explanation of the distribution patterns of grasshoppers
 24. Kenyeres Z. & Rácz I.A. (2013) A Bakonyvidék állatföldrajzi felosztása az egyenesszárnyúak (Orthoptera) elterjedési mintázata alapján
 25. Kenyeres Z. (2000) Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Ensifera, Caelifera) faunájának ismeretéhez I.
 26. Kenyeres Z. (2006a) Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez II.
 27. Kenyeres Z. (2006b) Phenology, population dynamics and habitat preferences of the Field-cricket (Gryllus campestris Linnaeus, 1758) in the Balaton Uplands (Hungary)
 28. Kenyeres Z. (2010) Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának ismeretéhez III.
 29. Kenyeres Z. (2011) Természetes és természetközeli gyepek egyenesszárnyú-együttesei (Orthoptera) a Bakonyvidéken
 30. Kenyeres Z. et al. (2004) Az Orthoptera együttesek és a habitatok változásai a Tihanyi-félszigeten az 1947. és 2001. évi felvételek alapján
 31. Kenyeres Z. et al. (2008) Distribution and habitat requirements of Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 1833) in Hungary
 32. Kenyeres Z. et al. (2009) Endemism hot spots, core areas and disjunctions in European Orthoptera
 33. Kenyeres Z. et al. (2013) Orthoptera fauna of the Kisalföld (Western-Hungary)
 34. Kenyeres Z. et al. (2017) Data to the Orthoptera fauna of the West-Hungarian Borderland
 35. Kisbenedek T. (1992) Structure of grasshopper communities in relation to ecological succession of dolomitic grasslands
 36. Kisbenedek T. (1995) The effects of sheep grazing on the community structures of grasshoppers
 37. Kisbenedek T. (2010) Egyenesszárnyú (Orthoptera) együttesek közösségszerkezeti változásai a Körös-Maros Nemzeti Park területén 2005-2010 között végzett NBmR vizsgálatok alapján
 38. Kisfali M. & Nagy A. (2007) Ormánsági higrofil és mezofil gyepek Orthoptera-együttesei
 39. Kisfali M. & Nagy A. (2008) Summary of the Orthoptera fauna of the Villány Hills (Southwest Hungary)
 40. Kisfali M. et al. (2017) A morphometric and molecular study of the genus Pseudopodisma (Orthoptera Acrididae)
 41. Kolics B. et al. (2008) A fűrészlábú szöcske (Saga pedo Pallas, 1771) életciklusa és magyarországi előfordulása
 42. Kolics B. et al. (2010) A magyarországi fauna kipusztult szöcskeóriása a tüskéslábú pozsgóc (Bradyporus dasypus)
 43. Krausz K. & Pápai J. (2010) A Dél-Mezőföld Orthoptera együtteseinek összehasonlító elemzése
 44. Krausz K. et al. (1995) Composition of Orthoptera assemblages in grassland habitats at Lower-Tisza flood plain
 45. Krausz K. et al. (2009) Adatok az egyenesszárnyúak (Orthoptera), a fogólábúak (Mantoptera), a csótányok (Blattoptera) és a fülbemászók (Dermaptera) rendjeihez
 46. Kristin A. & Ionut Stefan I. (eds.) (2014) Red List of grasshoppers, bush-crickets and crickets (Orthoptera) of the Carpathian Mountains
 47. Majer J. (2000) A fűrészlábú szöcske (Saga pedo) és az imádkozó sáska (Mantis religiosa) állományának vizsgálata a Szársomlyó déli oldalán (Orthoptera)
 48. Molnár B. et al. (2016) Az érdi Fundoklia-völgy rovarfaunisztikai kutatása
 49. Nagy A. (1998) Data on the Orthoptera fauna of the Villány Hills, South Hungary
 50. Nagy A. & Kisfali M. (2007) Distribution of Odontopodisma rubripes Ramme, 1931 (Orthoptera Acrididae) in Northeast Hungary
 51. Nagy A. & Nagy B. (2000) The Orthoptera fauna of the Villány Hills (South Hungary)
 52. Nagy A. & Rácz I.A. (2007) Egyenesszárnyúak (Orthoptera) védelmének élőhelyi és faji prioritásai az Aggteleki Nemzeti Parkban
 53. Nagy A. & Sólymos P. (2014) A fajszám-terület összefüggés és a kis-sziget hatás jelenlétének vizsgálata az Aggteleki-karszt fennsíki élőhely-szigeteinek Orthoptera együteseiben
 54. Nagy A. (2014) A Heves–Borsodi-dombság és az Upponyi-hegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunája és együttesei
 55. Nagy A. et al. (2007a) A test on the effectiveness and selectivity of three sampling methods frequently used in orthopterological field studies
 56. Nagy A. et al. (2007b) Hazai gyeptípusok egyenesszárnyúi
 57. Nagy A. et al. (2008) Data on the Orthoptera fauna of the Tisza district
 58. Nagy A. et al. (2009) Protected Orthoptera species of agro-ecosystems in Hungary
 59. Nagy A. et al. (2010) Distribution of Catantopinae species (Orthoptera Acrididae) in Hungary
 60. Nagy A. et al. (2014) A Teresztenyei-fennsík és környékének Orthoptera együttesei
 61. Nagy A. et al. (2015) Orthoptera fauna of the Hungarian part of the Bereg Plain (Northeast Hungary)
 62. Nagy B. (1943) Adatok a Tiszántul Orthoptera-faunájának ismeretéhez
 63. Nagy B. (1958) Ökológiai és faunisztikai adatok a Kárpátmedence sáskáinak ismeretéhez
 64. Nagy B. (1960) Magyarországi Saltatoria fajokra vonatkozó néhány fenológiai adat
 65. Nagy B. (1974) Reliktum Saltatoria fajok a pusztuló Bélkő hegyen
 66. Nagy B. (1981) Az Isophya modesta Friv. (Orthoptera Tettigoniidae) reliktum populációi Magyarországon
 67. Nagy B. (2003) A revised check-list of Orthoptera-species of Hungary supplemented by Hungarian names of grasshopper species
 68. Nagy B. (2003a) A Brunner-pókszöcske (Poecilimon brunneri Frivaldszky 1867, Orthoptera Tettigonioidea) diszjunkt előfordulása a Kárpát-medence közepén
 69. Nagy B. (2006) A Mecsek Orthoptera faunájának jellegzetes vonásai
 70. Nagy B. (2012) A budai Sas-hegy egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) népessége és időbeli változása
 71. Nagy B. & Puskás G. (2007) A Stenobothrus eurasius (Orthoptera, Acridoidea) előfordulása és élőhelyi jellegzetességei a Kárpát-medencében
 72. Nagy B. & Szövényi G. (1997) Orthopteroid insects of Őrség Landscape Conservation Area (Western Hungary)
 73. Nagy B. & Szövényi G. (1998) Orthoptera együttesek a Körös–Maros Nemzeti Park területén
 74. Nagy B. & Szövényi G. (1999) A Körös–Maros Nemzeti Park állatföldrajzilag jellegzetes Orthoptera fajai és konzervációökológiai viszonyaik
 75. Nagy B. et al. (1998) Distibution of Orthoptera species and structure of assemblages along Slanské–Zemplén Mountains Range (SE Slovakia – NE Hungary)
 76. Nagy B. et al. (2000a) A Pholidoptera littoralis (bújkáló avarszöcske) tiszántúli populációjának ökológiai és etológiai viszonyai
 77. Nagy B. et al. (2000b) Pholidoptera littoralis (Fieber, 1853) – Bujkáló avarszöcske – Magyarország faunájára új Orthoptera faj
 78. Nagy B. et al. (2003) A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület egyenesszárnyú rovarairól (Orthoptera)
 79. Nagy L. (1985) Adatok a barcsi borókás Orthopteroidea faunájának ismeretéhez
 80. Panrok, A. & Szövényi G. (2013) First record and current distribution of Omocestus minutus (Brullé, 1832) (Orthoptera Acrididae) in Hungary
 81. Pápai J & Krausz K. (2008) Tájökológiai vizsgálatok a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzetben az Orthoptera rovarok nyomán
 82. Puskás G. (2018) Eupholidoptera garganica (Orthoptera Tettigoniidae) in Budapest, Hungary
 83. Rácz I.A. (1973) A Bakony-hegység Orthopteráinak vizsgálatából levont állatföldrajzi következtetések
 84. Rácz I.A. (1985) Orthoptera of the Kiskunság National Park
 85. Rácz I.A. (1986) A Mátra Múzeum Orthopterái
 86. Rácz I.A. (1992) Orthopteren des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums, Budapest. I Tettigonidae
 87. Rácz I.A. (1998) Biogeographical survey of the Orthoptera Fauna in Central Part of the Carpathian Basin (Hungary) Fauna types and community types
 88. Rácz I.A. (2001) Egyenesszárnyú együttesek életforma-spektrumának változása a száraz és félszáraz gyepek struktúrájának függvényében
 89. Rácz I.A. & Varga Z. (1984) Adatok a Mecsek és a Villányi-hegység Orthoptera faunájának ismeretéhez
 90. Rácz I.A. et al. (2005) Orthoptera collection of the Hungarian Natural History Museum (Budapest) II. Caelifera
 91. Ragge, D.R. (1987) The songs of the western European grasshoppers of the genus Stenobothrus in relation to their taxonomy (Orthoptera Acrididae)
 92. Szabó B. et al. (2014) Egyenesszárnyú rovarfajok lárvakeléskezdeteinek hosszú távú trendjei (1958-2009) az éghajlatváltozás következményeként Magyarországon
 93. Szanyi Sz. et al. (2013) Fragmentált gyepek három védett egyenesszárnyúfajának (Orthoptera) metapopuláció-hálózata az Aggteleki-karszton
 94. Sziráki Gy. (1998) Az Odontopodisma schmidti (Orthoptera Acrididae) előfordulása a Dráva mentén
 95. Szövényi G. (2002) Structure and seasonal dynamics of Orthoptera assemblages living in a fragmented habitat in North Hungary
 96. Szövényi G. (2011a) A nagykőrösi pusztai tölgyes egyenesszárnyú rovar faunája és együttesei
 97. Szövényi G. (2011b) First record of Modicogryllus truncatus in Hungary (Orthoptera Gryllidae)
 98. Szövényi G. (2012) A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület pufferzónájának egyenesszárnyú rovarai
 99. Szövényi G. (2018) Egyenesszárnyú rovarok a Duna–Tisza közi Turjánvidéken (Orthoptera)
 100. Szövényi G. & Nagy B. (1999a) A Kőszegi-hegység Orthoptera-faunájának kritikai áttekintése
 101. Szövényi G. & Nagy B. (1999b) Szikes és löszpuszta élőhelyek egyenesszárnyú
 102. Szövényi G. et al. (2001) Egyenesszárnyúak és egyéb nappali rovarok aktivitásainak változása az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás alatt
 103. Szövényi G. et al. (2007) A Mecsek egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) faunája és együttesei
 104. Szövényi G. et al. (2013) The Orthoptera fauna of Cserhát Hills and its surroundings (North Hungary)
 105. Troma A. & Bozsó M. (2016) Effects of habitat and landscape features on grassland Orthoptera on floodplains in the lower reaches of the Tisza River Basin
 106. Vadkerti E. (2004) Isophya (Orthoptera) fauna of South-Baranya-Hills (South-Hungary, Transdanubian region)
 107. Vadkerti E. & Szövényi G. (2005) Habitat preference of four protected bush-cricket species (Orthoptera, Phaneropteridae, Isophya) in South Hungary
 108. Vadkerti E. et al. (2003) The Isophya fauna of Mecsek and Villány Hills, SW Hungary
 109. Vári Á & Szövényi G. (2005) The habitat requirements of Poecilimon brunneri Frivaldszky, 1867 (Orthoptera Phaneropteridae) and its Hungarian occurrence
 110. Vedenina, V. et al. (2009) The Chorthippus albomarginatus-group (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) in the Carpathian Basin: traces of hybridization between C. albomarginatus and C. oschei in southern Slovakia

Papers by regions in Hungary:

For the whole country:
Ambrus A. & Kenyeres Z. (2016),
Bauer N. et al. (2002),
Csóka et al. (2010),
Forró L. (ed.) (1997),
Frivaldszky J. (1867)
Nagy A. et al. (2007b),
Nagy B. (1958),
Nagy B. (2003),
Rácz I.A. (1992),
Rácz I.A. (1998),
Rácz I.A. et al. (2005)

West-Hungarian Borderland (next to Austria and Slovenia)
Kenyeres Z. et al. (2017),
Nagy B. & Szövényi G. (1997),
Szövényi G. & Nagy B. (1999a)

Southern Transdanubia (bordering Croatia)
Erdős L et al. (2021),
Kisfali M. & Nagy A. (2007),
Kisfali M. & Nagy A. (2008),
Majer J. (2000),
Nagy A. (1998),
Nagy A. & Nagy B. (2000),
Nagy B. (2006),
Nagy B. et al. (2003),
Nagy L. (1985),
Rácz I.A.& Varga Z. (1984),
Sziráki Gy. (1998),
Szövényi G. et al. (2007),
Vadkerti E. (2004),
Vadkerti E. et al. (2003)

Little Hungarian Plain (in NW Hungary)
Aradi M. (1955),
Kenyeres Z. et al. (2013)

Transdanubian Hills
Kenyeres Z. (2000),
Kenyeres Z. (2006a),
Kenyeres Z. (2006b),
Kenyeres Z. (2010),
Kenyeres Z. (2011),
Kenyeres Z. & Bauer N. (2000),
Kenyeres Z. & Bauer N. (2001),
Kenyeres Z. & Rácz I.A. (2011),
Kenyeres Z. & Rácz I.A. (2013),
Kenyeres Z. et al. (2004),
Molnár B. et al. (2016),
Nagy B. (2012),
Rácz I.A. (1973),
Szövényi G. (2012)

North Hungarian Mountains
Erdélyi A. et al. (2017),
Nagy A. (2014),
Nagy A. & Rácz I.A. (2007),
Nagy A. & Sólymos P. (2014),
Nagy A. et al. (2014),
Nagy B. (1974),
Nagy B. et al. (1998),
Rácz I. A: (1986),
Szanyi Sz. et al. (2013),
Szövényi G. (2002),
Szövényi G. et al. (2013)

Great Hungarian Plain
Gausz J. (1969),
Gausz J. (1970),
Gallé L. & Gausz J. (1968),
Garai A. (2002),
Kelemen P. et al. (2011),
Kisbenedek T. (2010),
Krausz K. & Pápai J. (2010),
Krausz K. et al. (1995),
Nagy A. & Kisfali M. (2007),
Nagy A. et al. (2008),
Nagy A. et al. (2015),
Nagy B. (1943),
Nagy B. & Szövényi G. (1998),
Nagy B. & Szövényi G. (1999),
Nagy B. et al. (2000a),
Pápai J. & Krausz K. (2008),
Rácz I.A. (1985),
Szövényi G. (2011a),
Szövényi G. (2018),
Troma A. & Bozsó M. (2016)